Amerikan vinner 2011 års Stockholm Water Price

2011 års Stockholm Water Price går till Stephan R. Carpenter, professor i zoologi och limnologi vid Wisconsin-Madison universitetet i USA.

Stephan R. Carpenter   

Professor S.R. Carpenter är en av världens mest inflytelserika miljöexperter inom området ekologi. Genom teoretiska modeller och storskaliga experiment har han gett forskarvärlden nya insikter i hur färskvattenmiljöer och sjöars ekosystem påverkas av såväl människan som närmiljön. 

Carpenter ser priset som ett erkännande efter många års forskning och anser att priset skapar nya möjligheter för ytterligare forskning inom ett mycket aktuellt ämne – nämligen att säkra en långsiktig balans mellan jordbrukssektorn och färskvattentillgångarna i en värld med 9 miljarder människor att mätta.

Stockholm International Water Institute, SIWI, är ett institut som fokuserar på internationellt inriktade program och aktiviteter som bidrar till att finna hållbara lösningar på världens ökade färskvattenproblem. SIWI administrerar projekt, sammanfattar forskning och publicerar resultat och rekommendationer om nuvarande och framtida utvecklingsfrågor inom vatten och miljö.

Prisutdelning Stockholm Water Price

SIWI fungerar också som en plattform för utbyte av kunskaper och nätverkssamarbeten mellan vetenskap, näringsliv, politik och samhället. 

Ragn-Sells koncernchef och styrelseordförande Erik Sellberg sitter med i SIWIs styrelse.

Läs mer:
SIWIs webbplats 
SIWIs publikationer 

 

 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng