RSM&CO

Vi hjälper dig att hitta resurs- och kostnadseffektiva hållbara lösningar för din verksamhet!

Miljökonsult

RSM&CO AB bidrar med kompetens och erfarenhet inom framför allt miljö, arbetsmiljö och energiteknik - i både små och stora projekt. Om du använder oss för att stötta dina egna resurser eller för att leda processer, kan din verksamhet utvecklas och stärkas – både affärsmässigt och ur miljösynpunkt. Många av oss har en tvärvetenskaplig bakgrund, vilket är en stor tillgång i de uppdrag vi utför.

Exempel på uppdrag som vi genomför är införande av certifierbara ledningssystem, interna revisioner samt riskhantering både vad gäller miljö och arbetsmiljö. Tillsammans kan vi också hitta lösningar för dina befintliga, eller tillkommande, förbränningsanläggningar - oavsett bränsle.

Dessutom erbjuder vi lagbevakning med de webbaserade verktygen RSM&CO Lagbevakning (för enkel hantering och bevakning av lagar och andra krav) och EcoTrainer (ett miljöutbildningsverktyg) – som stöd i ditt dagliga arbete.

Läs mer på RSM&COs egen webbplats >>

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng