Intressebolag

Ragn-Sells har ägarintressen i flertalet innovationsbolag.

EasyMining Sweden AB

Innovationer och processer för effektivare fosforutvinning

Sedan mars 2014 är EasyMining Sweden ett bolag i Ragn-Sells koncernen.

Bolagets processer och tekniker för fosforutvinning är effektiva och producerar rena fosforprodukter, fosforgödselmedel eller foderfosfater. Oberoende av råvarans innehåll av föroreningar, tungmetaller, blir produkterna rena. Flera olika typer av fosforinnehållande råvara kan användas i processerna t.ex. apatit, aska från avloppsslam, aska från slakteriavfall, gruvavfall m.fl. Värdefulla element, metaller, i råmaterialet separeras för vidare användning och föroreningar så som kadmium, arsenik etc. avlägsnas ur processerna.

Bolagets processer möjliggör utvinning och recirkulation av fosfor från samhällets avfall och bidrar därmed till att minska uttaget av naturens råvarutillgångar. Tillsammans med Ragn-Sells koncept för ”Hållbar slamförbränning” möjliggör vi att även fosfor i avloppsslam av låg kvalitet kan återföras till lantbruket.

Kontaktperson
VD, Jan Svärd, jan.svard@easymining.se

www.easymining.se

easymining

Chromafora

Hightech-teknik för kostnadseffektiv rening av vatten

Chromafora och Ragn-Sells ingick i Juni 2014 ett avtal om samarbete.

Chromafora tekniken öppnar upp unika möjligheter till en kostnadseffektiv rening av vatten. Detta uppnås genom en hög selektivitet emellan olika metaller och är en mycket intressant och banbrytande teknologi som går under namnet SELMEXT(TM).

I slutändan innebär den höga selektiviteten emellan metallerna att vi har en möjlighet att kunna omvandla avfall till resurser, för att en högre rening och separation kan uppnås. Den största besparingen marknaden är att man selektivt kan ta bort farliga metaller och därmed minska mängden material som måste hanteras som farligt avfall.

Detta är ett led i Cirkulär Ekonomi tänket, där Ragn-Sells är ett CE100 bolag. Bland annat så kan askor renas och resurser som salter från dessa askor kan utvinnas. Från gruvvatten kan metaller utvinnas.

Tekniken är väldigt robust och skalbar, och är tillämpbar för många olika industrier.

Kontakperson
Henrik Rundgren, VD, henrik@chromafora.com

www.chromafora.com

chromafora_loggo

Massoptimering (MOSAB)

MOSAB är ett kunskapsföretag som specialiserat sig på den omfattande och outvecklade hantering som uppstår i samband med anläggningsarbeten: schaktmassor. Ragn-Sells och Massoptimering samarbetar sedan oktober 2015, då Ragn-Sells förvärvade en tredjedel av aktierna i bolaget.

MOSAB arbetar med att skapa effektiva rutiner för återvinning av schaktmassor. Fyllnadsmassor som grus och sand är en begränsad resurs i vår natur. Därför blir det allt viktigare att återvinna så mycket som möjlig av det material som schaktas bort. Faktum är att återvunnet material kan få nya egenskaper som gör att det fungerar bättre i både bärlager och asfalt.

Återvinning av material i kombination med transportoptimering kan spara stora belopp i ditt nästa anläggningsprojekt.

Kontaktperson: Joakim Claesson, vd, 073-361 95 53, joakim@massoptimering.se

Hemsida: http://www.massoptimering.se/

Logotyp MOSAB

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng