Intressebolag

Ragn-Sells har ägarintressen i flertalet innovationsbolag.

EasyMining Sweden AB

Innovationer och processer för effektivare fosforutvinning

Sedan mars 2014 är EasyMining Sweden ett bolag i Ragn-Sells koncernen.

Bolagets processer och tekniker för fosforutvinning är effektiva och producerar rena fosforprodukter, fosforgödselmedel eller foderfosfater. Oberoende av råvarans innehåll av föroreningar, tungmetaller, blir produkterna rena. Flera olika typer av fosforinnehållande råvara kan användas i processerna t.ex. apatit, aska från avloppsslam, aska från slakteriavfall, gruvavfall m.fl. Värdefulla element, metaller, i råmaterialet separeras för vidare användning och föroreningar så som kadmium, arsenik etc. avlägsnas ur processerna.

Bolagets processer möjliggör utvinning och recirkulation av fosfor från samhällets avfall och bidrar därmed till att minska uttaget av naturens råvarutillgångar. Tillsammans med Ragn-Sells koncept för ”Hållbar slamförbränning” möjliggör vi att även fosfor i avloppsslam av låg kvalitet kan återföras till lantbruket.

Kontaktperson
VD, Patrik Enfält, patrik.enfalt@easymining.se
Kommersiellt ansvarig, Jan Eriksson, Tel 0705 888 456, jan.eriksson@easymining.se

www.easymining.se

easymining

Chromafora

Hightech-teknik för kostnadseffektiv rening av vatten

Chromafora och Ragn-Sells ingick i Juni 2014 ett avtal om samarbete.

Chromafora tekniken öppnar upp unika möjligheter till en kostnadseffektiv rening av vatten. Detta uppnås genom en hög selektivitet emellan olika metaller och är en mycket intressant och banbrytande teknologi som går under namnet SELMEXT(TM).

I slutändan innebär den höga selektiviteten emellan metallerna att vi har en möjlighet att kunna omvandla avfall till resurser, för att en högre rening och separation kan uppnås. Den största besparingen marknaden är att man selektivt kan ta bort farliga metaller och därmed minska mängden material som måste hanteras som farligt avfall.

Detta är ett led i Cirkulär Ekonomi tänket, där Ragn-Sells är ett CE100 bolag. Bland annat så kan askor renas och resurser som salter från dessa askor kan utvinnas. Från gruvvatten kan metaller utvinnas.

Tekniken är väldigt robust och skalbar, och är tillämpbar för många olika industrier.

Kontakperson
Henrik Rundgren, VD, henrik@chromafora.com

www.chromafora.com

chromafora_loggo

Rent dagvatten

Hållbar dagvattenhantering tack vare samarbete med Ragn-Sells

Verksamheter som misstänker att den behöver åtgärda sitt dagvatten, eller har fått krav från miljömyndigheter, kan vända sig till Rent Dagvatten.

Rent Dagvatten erbjuder och utvecklar anpassade systemlösningar som via abonnemang ger en långsiktigt hållbar lösning på dagvattenhantering och rening.

Ragn-Sells förstärker Rent Dagvattens tjänsteerbjudande bland annat inom drift och rengöring av dammar, rengöring och utbyte av filtersystem, slamsugning och effektiv återvinning eller destruktion av föroreningar som tagits bort från flödet till recipienter.

Kontaktperson
Erik Bick, VD erik.bick@rent-dagvatten.se

www.rent-dagvatten.se

Rent Dagvatten

OMÖ Industrisanering A/S

OMØ A/S är ett tillväxtorienterat, modernt och innovativt företag, som grundades 1948. Bolaget förvärvades av Ragn-Sells våren 2015 efter många års samarbete. Det drivs som eget varumärke där det tydligt framgår att det är en del av Ragn-Sells koncernen.
OMÖ:s kärnverksamhet är rengöring av ytor med skräddarsydd modern saneringsteknik. Dessutom behandlar bolaget ytor som rengjorts.
OMÖ erbjuder blästring av pannor, tankar och rör med ett brett utbud av blåsmedel, blästring, rengöring, korrosionsskydd, ventilationsrengöring och brandskyddsmålning.

Den huvudsakliga verksamheten är pannrengöring. Med många års erfarenhet av alla typer av pannkonstruktioner kan bolaget erbjuda kostnadseffektiva och kundanpassade lösningar, inklusive rådgivning och planering för revision.

Processen är unik. OMÖ använder i stor utsträckning robotar och specialsugare och kan bland annat till att förbättra arbetsmiljön genom effektivare ventilation, förkorta revisioner samt utföra enkel och effektiv rengöring och ytbehandling av svåra ytor.

Kontaktperson
Ulf Ervér, affärsområdeschef Ragn-Sells AB, ulf.erver@ragnsells.com

Ralph S  Nielsen, CEO OMÖ, rsn@omoe.dk

www.omoe.dk

OMÖ Industrisanering A/S

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng