Sortera rätt och slipp ökade kostnader

Varje dag gör vi på Ragn-Sells vårt bästa för att bidra till att ditt avfall tas om hand på rätt sätt. Men slarv med sorteringen försvårar vår förmåga att återvinna ditt avfall till nya material.

Nu hjälper vi dig som kund att göra rätt. När vi i våra kontroller märker att materialet som kommer in är felaktigt sorterat tillkommer en kostnad i enlighet med våra allmänna villkor,

Märker vi vid en kontroll att en inkommen behållare innehåller andra material än vad som deklarerats kommer du som kund att debiteras extra för detta. Oavsett hur stor avvikelsen är kommer du att faktureras en avvikelseavgift. Skulle det vara en större avvikelse kan du även komma att debiteras behandlingskostnaden för det faktiska materialet som lämnats.

Det ska vara lätt att sortera rätt

Är du osäker på hur just ditt material ska sorteras kan du läsa mer i vår Källsorteringsguide. Du kan även kontakta din säljare för att diskustera eventuellt informationsmaterial anpassade efter era fraktioner. Ring oss på 0771-88 88 88.

Stäng
Stäng