Regler för kommentarer

Kommentarer blir automatiskt tillgängliga för andra användare så snart den som skrivit ett inlägg har publicerat det. Var och en ansvarar själv för innehållet i sina inlägg. Ragn-Sells AB förbehåller sig rätten att avlägsna kommentarer.

Om du stöter på ett inlägg som du tycker strider mot nedanstående regler, eller av någon annan anledning bör avlägsnas från sajten, kan du anmäla inlägget genom att klicka på länken "Anmäl detta inlägg" som finns under varje kommentar. Det kommer då granskas av Ragn-Sells.
Vill du på annat sätt kontakta redaktionen gör du det enklast genom att maila till webbansvarig@ragnsells.se.

Inlägg som vi inte accepterar:

1. Hets mot folkgrupp. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde, oavsett ras, religion, kön, nationalitet, politisk åskådning eller sexuell läggning. Inlägg som strider mot detta tillåts inte och kommer att tas bort.

2. Personangrepp. Inlägg med nedsättande eller kränkande kommentarer om personer – oavsett om det är personer som förekommer i artikeln, på andra sätt på sajten, är medarbetare på Ragn-Sells eller utomstående – tillåts inte.

3. Personuppgifter. Uppgifter om enskilda personer får inte lämnas om det inte är relevant och klart försvarbart med hänsyn till det ämne som diskuteras.

4. Avvikelser från ämnet. Inlägg ska vara relevanta för det sammanhang de publiceras i.

5. Länkar. Länkar i kommentarer ska vara relevanta för det sammanhang de publiceras i. Länkar till material som strider mot någon av de regler som gäller för ragnsells.se, eller svensk lag, är ej tillåtna.

6. Reklam. Inlägg vars främsta mening är att marknadsföra produkter, tjänster, företag, organisationer eller gagna någon ekonomiskt tillåts inte.

7. Inlägg i annans namn. Det är inte tillåtet att publicera inlägg i annans namn. Om vi får en anmälan som vi bedömer som trovärdig om att någons namn utnyttjats kommer inlägget raderas.
8. Uppmaning till brott. Uppmaningar till brottsliga handlingar tolereras inte.

9. Nonsensord. Nonsensord som förändrar sidans layout, exempelvis genom att vara orimligt långa, är inte tillåtna.

10. Citat. Inläggen ska vara formulerade med egna ord. Kortare citat är tillåtna om källan anges. Längre inlägg som är kopierade ur böcker, tidningar eller liknande kan innebära brott mot upphovsrätten och är inte tillåtna.

 

Stäng
Stäng