2011-09-06 10:18:00

Tack för inlägget som tydliggör vår tids dilemma - det ständiga valet. Jag brukar hävda att valet må vara fritt så länge som det är medvetet, d v s kunskapen om dess konsekvenser är något så när tydliga. Det är då man kan stå för sina beslut - om än de visar sig mindre fördelaktiga över tiden - och säga: "Utifrån vad vi visste då ...". /Ralf
Stäng
Stäng