Regeringen vågar inte ändra reglerna – biogasen förlorare

Biogasen är den största förloraren när regeringen inte vågar ändra i avfallsförordningen och ta bort kommunernas självpåtagna ansvar för ”därmed jämförligt avfall”.

Det borde vara självklart att varje näringsidkare i Sverige ska kunna lämna det avfall som uppkommer i hans eller hennes verksamhet till vilken seriös avfallsaktör som helst på marknaden. Så är tyvärr inte fallet i dag. Matavfall och andra organiska avfallstyper kan inte lämnas till den avfallsaktör som näringsidkaren själv vill. Skälet är att vissa kommuner tolkar avfallslagstiftningen så att det som i lagen benämns som ”därmed jämförligt avfall” är jämförligt med hushållsavfall. Hushållsavfall råkar nu vara en avfallstyp som kommunerna har monopol att hantera. Därmed blir det omöjligt för andra aktörer att komma in på den marknaden. Detta synsätt är helt oacceptabelt för oss privata aktörer. Och vi har stöd i flera avgöranden i lägre instans. Man har t.ex. bedömt att grönsaker från en livsmedelskedjas centrallager, vars bäst före datum har passerats, borde bedömas som ett avfall som uppstår i näringsverksamhet och därför inte liknas vid hushållsavfall. Men kommunerna väljer att bortse från dessa domar. Det finns tyvärr därför inga klargörande rättsfall från högsta instans som visar att kommunerna har fel. Så kommunerna fortsätter ostört med sin tolkning.

Vad det hela handlar om är vilken aktörsgrupp som ska få tillgång till stora volymer biologiskt nedbrytbart avfall. Jag tycker att det är principiellt felaktigt att man, som kommunerna, i förväg pekar ut en aktörsgrupp på marknaden. Då är det bättre att ställa upp regler om att vem som helst på marknaden får hantera avfallet under förutsättning att det görs på ett miljö- och hälsomässigt korrekt sätt. Det behövs tydliga kriterier för hanteringen som samtidigt innebär att det blir bra för samhället.

Regeringen hade planerat att rätta till kommunernas ”feltänk” genom en ändring i avfallsförordningen. Förändringen skulle innebära att varje näringsidkare som har organiskt avfall i sin verksamhet får anlita vem som helst som uppfyller kraven och hanterar avfallet på ett miljö- och hälsoriktigt sätt att ta hand om sitt avfall. Men regeringen kommer inte till skott före valet. Jag har fått uppgifter om att förslaget legat färdigt på regeringens bord en längre tid. Men man vågar inte få en debatt med kommunala företrädare före valet. Detta är verkligen beklagligt!

På grund av regeringens fegande är vi två förlorare. Den som vill använda biogas och vi som kan producera den. Eftersom vi inte får ta hand om det organiska avfallet får vi inte heller fart på biogasutvecklingen. Vi förhindras alltså att tillgodose en efterfrågan. Om man istället möjliggjorde en ökad mångfald bland producenterna av biogas, skulle det också komma att skynda på utvecklingen. Flera aktörer på biogasmarknaden skulle på sikt ge bättre teknik och lägre priser för slutkunderna. Det skulle också innebära ökad tillgänglighet och innebära en teknik som fler skulle vilja satsa på. Det skulle alla tjäna på ur såväl ett ekonomiskt som miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Njut av försommaren!
Christina

Skriv en kommentar

Bra skrivet! Kommunerna borde inte inskränka på rättigheten för privata bolag som exempelvis junkbusters.se att förse med miljövänliga lösningar för konsumenterna! Mvh Miljömedveten konsument

06 januari 2016 20:23 Janne Rapportera detta inlägg
Skriv en kommentar

 
Användarverifikation Bild för användarverifikation  
 
Stäng
Stäng