Blogginlägg postade under juni 2010

Kallt, rent vatten - en tjänst från naturen att ödmjukt fascineras och glädjas åt

Tänk dig att du sitter på en svensk fjälltopp en varm högsommardag. Du är svettig efter en brant klättring, tröjan klibbar. Tungan häftar mot gommen för du har svettats ut så mycket vätska att du blivit torr om munnen. Vattnet i din flaska är slut. Du ser dig om. Svagt i tystnaden hör du ett litet porlande… Du följer ljudet och bakom ett stenblock finner du källan till ljudet, en liten fjällbäck som rör sig ner för bergssidan. Du drar en suck av lättnad, tar fram din kåsa fyller den med klart, kallt vatten direkt från naturens egen källa. Du tar en djup klunk låter det kalla vattnet cirkulera och svalka din mun. När du sen sväljer känner du det kalla vattnet rinna ner genom strupen, en lite hisnande känsla. Du blir påmind om din kropps funktioner och naturens generositet.

För många år sedan var min fru uppe i fjällen. Där träffade hon en man som var van fjällvandrare och som gärna besökte Sarek, den riktiga vildmarken. Långt in i Sarek stannade han till vid en liten jokk. Han satte sig för att pusta ut och fyllde sin kåsa med kallt, friskt vatten. Han kände då att han var iakttagen. En bit bort såg han en liten pojke som storögt tittade på honom medan han fyllde sin kåsa. Plötsligt vände pojken om och började springa mot ett tält lite längre bort samtidigt som han exalterat ropade; Mutti, Mutti, man kann das wasser trinken!
Det var en tysk familj som vandrat in i Sarek med fyllda dricksvattendunkar. De hade ingen aning om att man kunde dricka vattnet direkt från jokken. I deras hemtrakter var allt vatten i bäckarna odrickbart på grund av föroreningar.

Det ovan beskrivna kan också uttryckas som att mannen nyttjade en ekosystemtjänst. Våra ekosystem är sinnrika konstruktioner. Det naturliga kretsloppet genererar inga överflödiga restprodukter. Ekosystemtjänsterna i ett opåverkat kretslopp kan nyttjas och är i princip i balans så länge de inte drabbas av yttre störningar. Men idag är ju tyvärr sanningen en annan. Det är få ekosystem som är opåverkade. Vi i det moderna samhället måste påminna oss om dessa fantastiska tjänster; rent vatten, frisk luft, orörda rullstensåsar som kan rena vattnet m.m. Vi måste också tänka igenom vilka av dessa naturliga tjänster vi är beroende av som företag. Om vi förstör de naturliga källor som vi är beroende av, kommer vi inte att kunna fortsätta att producera våra varor. Med bättre kunskap kan vi förebygga aktiviteter som överutnyttjar naturliga tjänster och resurser. Mycket inspiration och kunskap går att hämta från naturens naturliga ekosystem. Det gäller för oss att skaffa kunskap om dem och att värna om den. Jag välkomnar Naturvårdsverkets initiativ att ge sig in i detta ämnesområde. Vi i företagen behöver mer kunskap och kloka råd i dessa frågor.

Fundera nu själv i sommar -  vilka är dina favoritupplevelser ute i naturen? Det kan vara tystnad, orörda vidder, kallt fjällvatten, nyfångad fisk som tillagas på plats. Många av dem upplevs av oss, som enskilda individer, som gratis och de är värda all vår respekt och hänsyn! Det är vår skyldighet, tycker jag, att se till att de kan bevaras. Njut av allt det sköna sommaren har att erbjuda.

Christina.

Kategori:

Regeringen vågar inte ändra reglerna – biogasen förlorare

Biogasen är den största förloraren när regeringen inte vågar ändra i avfallsförordningen och ta bort kommunernas självpåtagna ansvar för ”därmed jämförligt avfall”.

Det borde vara självklart att varje näringsidkare i Sverige ska kunna lämna det avfall som uppkommer i hans eller hennes verksamhet till vilken seriös avfallsaktör som helst på marknaden. Så är tyvärr inte fallet i dag. Matavfall och andra organiska avfallstyper kan inte lämnas till den avfallsaktör som näringsidkaren själv vill. Skälet är att vissa kommuner tolkar avfallslagstiftningen så att det som i lagen benämns som ”därmed jämförligt avfall” är jämförligt med hushållsavfall. Hushållsavfall råkar nu vara en avfallstyp som kommunerna har monopol att hantera. Därmed blir det omöjligt för andra aktörer att komma in på den marknaden. Detta synsätt är helt oacceptabelt för oss privata aktörer. Och vi har stöd i flera avgöranden i lägre instans. Man har t.ex. bedömt att grönsaker från en livsmedelskedjas centrallager, vars bäst före datum har passerats, borde bedömas som ett avfall som uppstår i näringsverksamhet och därför inte liknas vid hushållsavfall. Men kommunerna väljer att bortse från dessa domar. Det finns tyvärr därför inga klargörande rättsfall från högsta instans som visar att kommunerna har fel. Så kommunerna fortsätter ostört med sin tolkning.

Vad det hela handlar om är vilken aktörsgrupp som ska få tillgång till stora volymer biologiskt nedbrytbart avfall. Jag tycker att det är principiellt felaktigt att man, som kommunerna, i förväg pekar ut en aktörsgrupp på marknaden. Då är det bättre att ställa upp regler om att vem som helst på marknaden får hantera avfallet under förutsättning att det görs på ett miljö- och hälsomässigt korrekt sätt. Det behövs tydliga kriterier för hanteringen som samtidigt innebär att det blir bra för samhället.

Regeringen hade planerat att rätta till kommunernas ”feltänk” genom en ändring i avfallsförordningen. Förändringen skulle innebära att varje näringsidkare som har organiskt avfall i sin verksamhet får anlita vem som helst som uppfyller kraven och hanterar avfallet på ett miljö- och hälsoriktigt sätt att ta hand om sitt avfall. Men regeringen kommer inte till skott före valet. Jag har fått uppgifter om att förslaget legat färdigt på regeringens bord en längre tid. Men man vågar inte få en debatt med kommunala företrädare före valet. Detta är verkligen beklagligt!

På grund av regeringens fegande är vi två förlorare. Den som vill använda biogas och vi som kan producera den. Eftersom vi inte får ta hand om det organiska avfallet får vi inte heller fart på biogasutvecklingen. Vi förhindras alltså att tillgodose en efterfrågan. Om man istället möjliggjorde en ökad mångfald bland producenterna av biogas, skulle det också komma att skynda på utvecklingen. Flera aktörer på biogasmarknaden skulle på sikt ge bättre teknik och lägre priser för slutkunderna. Det skulle också innebära ökad tillgänglighet och innebära en teknik som fler skulle vilja satsa på. Det skulle alla tjäna på ur såväl ett ekonomiskt som miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Njut av försommaren!
Christina

Stäng
Stäng