En eloge till företagens fordonsavdelningar som tar egna initiativ!

Häromdagen fick jag ett mail från ett företag som ville sälja ett nytt miljöanpassat drivmedel till oss. Det är ofta sådana mail tar vägen om miljöchefen. Man vill att miljöchefen ska vara ”murbräckan” in i företagens andra avdelningar - att det som är miljöanpassat ska få en talesperson in i företaget.
Jag sände då mailet vidare till vår fordonsansvarige, som genast svarade att vi testar det här drivmedlet redan på ett par bilar i Stockholmstrakten. Underbart tänkte jag! Jag blir så glad varje gång jag inser att jag är mer en katalysator än något annat. Vi inom Ragn-Sells har tagit ett stort steg mot ett brett miljöengagemang inom olika enheter. Idag är vår fordonsavdelning enormt miljöorienterad. Deras syn på omvärlden på fordonssidan är uttryckt så här, saxat från vår kommande miljöredovisning: "Ragn-Sells står inför ett teknikskifte på fordonssidan, som inledningsvis kommer att innehålla många alternativ, där inget baseras enbart på fossila bränslen. Om några år kommer det inte längre att vara gångbart att använda fossil diesel som drivmedel i våra fordon. Det gör dels att vi hela tiden följer och utvärderar nya tekniker och dels att vi använder befintliga fordon på ett effektivare sätt, för att snabbare kunna växla över till ny teknik."
De resonerar på egen hand kring scenarios om framtidens drivmedel och hur ska vi förbereda oss för nya krav. Min roll är att vara bollplank och stötta med fakta ibland, helt fantastiskt. I takt med att miljökunskaperna ökar hos flera aktörer i våra företag desto snabbare får vi till stånd en positiv utveckling. Vi miljöchefer kan bli än mer strategiska och komma med inspel som tas upp och drivs av våra kollegor. Det är en spännande och positiv utveckling som jag verkligen välkomnar! En eloge till alla fordonsavdelningar som tar egna initiativ, tillsammans blir vi starka i omställningen mot ett än mer hållbart samhälle!

Ha en bra helg!

Christina

PS. Idag har Ragn-Sells flera fordon i gång som går på alternativa drivmedel. En dualfuelbil, en elhybrid, en etanolbil m.m. Vill ni veta mer kontakta våra fordonsansvariga eller läs mer här. DS

Skriv en kommentar

nice post

17 maj 2017 17:23 Alaska Rapportera detta inlägg

nice post and agreat clall

17 maj 2017 17:24 Alaska Rapportera detta inlägg
Skriv en kommentar

 
Användarverifikation Bild för användarverifikation  
 
Stäng
Stäng