Blogginlägg postade av Christina Lindbäck

  • 17 september 2010 15:03
  • Skrivet av: Christina Lindbäck
  • 0 kommentarer

Kära bloggläsare!

Hoppas er sommar har varit bra.
Min har varit förträfflig. Jag passade faktiskt på att åka till mitt älskade landskap champagne i Frankrike för att lära mig ytterligare lite mer om denna ädla dryck. Under resan kunde jag konstatera att andelen odlare som lyfter fram att de odlar ekologiskt har ökat. Champagneframställning är ett verkligt hantverk - det är därför som det fascinerar mig så.
En annan glädjande iakttagelse som jag gjorde var att Frankrike har börjat satsa på alternativa fordonsbränslen. Jättekul! Däremot, tvärtemot mina fördomar, så hade Tyskland inte alls några alternativ att erbjuda. Jag efterfrågade etanol på flera mackar i Tyskland men de förstod ibland inte ens vad jag frågade efter. (Kan ju också bero på min tyska, men det vägrar jag att tro!) I Frankrike däremot fanns ofta både, gas, etanol och också en markering om att ett bensinalternativ innehöll hög etanolinblandning enligt de nya EU-reglerna. Roligt att erfara tycker jag.

Här hemma är vi ju nu inne i skälvande slutminuter av valrörelsen, en valrörelse som jag har blivit jättebesviken på sett ur ett miljöperspektiv. Just bilar och bränslen har diskuterats lite grann. Men väldigt visionslöst. Var finns de olika blockens visioner? Hur ser det hållbara samhället ut i alliansens Sverige? Hur ser det ut i rödgrön tappning? Det långsiktiga perspektivet har försvunnit ur valdebatten tycker jag. Varför kan vi väljare inte bilda oss en uppfattning om hur politikernas visioner ser ut? Det är en brist tycker jag. Kanske bidrar media till detta i takt med ökad snuttifiering då frågeställningarna blir mer och mer kortsiktiga. Jag tror det är viktigt att vi inte glömmer våra visioner.

Inom Ragn-Sells hade vi ett stort kundseminarium härom veckan där vi Ragn-Sellare mötte ett stort antal kunder till oss. En av uppgifterna under dagen var just att i små grupper göra en ”roadmap” mot ett hållbart samhälle. Här fanns visioner och stora målsättningar framskapade i okonventionell och oväntad mix på människor och kunnande. Vi fann möjligheter att komplettera varandra och hur vi tillsammans kan göra Ragn-Sells tjänster bättre!
Vi frågade oss själva hur vi alla kan bidra genom våra olika kompetenser till större klimatnytta med det vi gör. Om detta hade alla grupper mycket goda idéer. Just detta idéskapande har jag saknat i debatten. Nu hoppas jag att det block som vinner kan ta till vara den enorma kraft som svenska företag visar upp när det gäller att vilja jobba för en ökad hållbar utveckling. Skapa okonventionella mötesplatser där företag som hör ihop men inte naturligt jobbar ihop kan mötas.
Ta tvättmaskinstillverkare och tvättmedelstillverkare t.ex. vad kan inte de uträtta om de sätts i samma rum? Troligen underverk. Jag vet att MISTRA, IVL m.fl  snart publicerar en intressant halvtidsrapport om just detta ämne - tvättmaskiner och tvättmedel! Läs den och fundera sen på hur vi skapar fler sådana samarbeten! Vi som jobbar med detta dagligdags behöver stötta våra politiker.
Glöm dock inte att rösta på söndag om du inte redan gjort det, det är viktigt!

Ha det gott!

Christina

Kallt, rent vatten - en tjänst från naturen att ödmjukt fascineras och glädjas åt

Tänk dig att du sitter på en svensk fjälltopp en varm högsommardag. Du är svettig efter en brant klättring, tröjan klibbar. Tungan häftar mot gommen för du har svettats ut så mycket vätska att du blivit torr om munnen. Vattnet i din flaska är slut. Du ser dig om. Svagt i tystnaden hör du ett litet porlande… Du följer ljudet och bakom ett stenblock finner du källan till ljudet, en liten fjällbäck som rör sig ner för bergssidan. Du drar en suck av lättnad, tar fram din kåsa fyller den med klart, kallt vatten direkt från naturens egen källa. Du tar en djup klunk låter det kalla vattnet cirkulera och svalka din mun. När du sen sväljer känner du det kalla vattnet rinna ner genom strupen, en lite hisnande känsla. Du blir påmind om din kropps funktioner och naturens generositet.

För många år sedan var min fru uppe i fjällen. Där träffade hon en man som var van fjällvandrare och som gärna besökte Sarek, den riktiga vildmarken. Långt in i Sarek stannade han till vid en liten jokk. Han satte sig för att pusta ut och fyllde sin kåsa med kallt, friskt vatten. Han kände då att han var iakttagen. En bit bort såg han en liten pojke som storögt tittade på honom medan han fyllde sin kåsa. Plötsligt vände pojken om och började springa mot ett tält lite längre bort samtidigt som han exalterat ropade; Mutti, Mutti, man kann das wasser trinken!
Det var en tysk familj som vandrat in i Sarek med fyllda dricksvattendunkar. De hade ingen aning om att man kunde dricka vattnet direkt från jokken. I deras hemtrakter var allt vatten i bäckarna odrickbart på grund av föroreningar.

Det ovan beskrivna kan också uttryckas som att mannen nyttjade en ekosystemtjänst. Våra ekosystem är sinnrika konstruktioner. Det naturliga kretsloppet genererar inga överflödiga restprodukter. Ekosystemtjänsterna i ett opåverkat kretslopp kan nyttjas och är i princip i balans så länge de inte drabbas av yttre störningar. Men idag är ju tyvärr sanningen en annan. Det är få ekosystem som är opåverkade. Vi i det moderna samhället måste påminna oss om dessa fantastiska tjänster; rent vatten, frisk luft, orörda rullstensåsar som kan rena vattnet m.m. Vi måste också tänka igenom vilka av dessa naturliga tjänster vi är beroende av som företag. Om vi förstör de naturliga källor som vi är beroende av, kommer vi inte att kunna fortsätta att producera våra varor. Med bättre kunskap kan vi förebygga aktiviteter som överutnyttjar naturliga tjänster och resurser. Mycket inspiration och kunskap går att hämta från naturens naturliga ekosystem. Det gäller för oss att skaffa kunskap om dem och att värna om den. Jag välkomnar Naturvårdsverkets initiativ att ge sig in i detta ämnesområde. Vi i företagen behöver mer kunskap och kloka råd i dessa frågor.

Fundera nu själv i sommar -  vilka är dina favoritupplevelser ute i naturen? Det kan vara tystnad, orörda vidder, kallt fjällvatten, nyfångad fisk som tillagas på plats. Många av dem upplevs av oss, som enskilda individer, som gratis och de är värda all vår respekt och hänsyn! Det är vår skyldighet, tycker jag, att se till att de kan bevaras. Njut av allt det sköna sommaren har att erbjuda.

Christina.

Kategori:

Regeringen vågar inte ändra reglerna – biogasen förlorare

Biogasen är den största förloraren när regeringen inte vågar ändra i avfallsförordningen och ta bort kommunernas självpåtagna ansvar för ”därmed jämförligt avfall”.

Det borde vara självklart att varje näringsidkare i Sverige ska kunna lämna det avfall som uppkommer i hans eller hennes verksamhet till vilken seriös avfallsaktör som helst på marknaden. Så är tyvärr inte fallet i dag. Matavfall och andra organiska avfallstyper kan inte lämnas till den avfallsaktör som näringsidkaren själv vill. Skälet är att vissa kommuner tolkar avfallslagstiftningen så att det som i lagen benämns som ”därmed jämförligt avfall” är jämförligt med hushållsavfall. Hushållsavfall råkar nu vara en avfallstyp som kommunerna har monopol att hantera. Därmed blir det omöjligt för andra aktörer att komma in på den marknaden. Detta synsätt är helt oacceptabelt för oss privata aktörer. Och vi har stöd i flera avgöranden i lägre instans. Man har t.ex. bedömt att grönsaker från en livsmedelskedjas centrallager, vars bäst före datum har passerats, borde bedömas som ett avfall som uppstår i näringsverksamhet och därför inte liknas vid hushållsavfall. Men kommunerna väljer att bortse från dessa domar. Det finns tyvärr därför inga klargörande rättsfall från högsta instans som visar att kommunerna har fel. Så kommunerna fortsätter ostört med sin tolkning.

Vad det hela handlar om är vilken aktörsgrupp som ska få tillgång till stora volymer biologiskt nedbrytbart avfall. Jag tycker att det är principiellt felaktigt att man, som kommunerna, i förväg pekar ut en aktörsgrupp på marknaden. Då är det bättre att ställa upp regler om att vem som helst på marknaden får hantera avfallet under förutsättning att det görs på ett miljö- och hälsomässigt korrekt sätt. Det behövs tydliga kriterier för hanteringen som samtidigt innebär att det blir bra för samhället.

Regeringen hade planerat att rätta till kommunernas ”feltänk” genom en ändring i avfallsförordningen. Förändringen skulle innebära att varje näringsidkare som har organiskt avfall i sin verksamhet får anlita vem som helst som uppfyller kraven och hanterar avfallet på ett miljö- och hälsoriktigt sätt att ta hand om sitt avfall. Men regeringen kommer inte till skott före valet. Jag har fått uppgifter om att förslaget legat färdigt på regeringens bord en längre tid. Men man vågar inte få en debatt med kommunala företrädare före valet. Detta är verkligen beklagligt!

På grund av regeringens fegande är vi två förlorare. Den som vill använda biogas och vi som kan producera den. Eftersom vi inte får ta hand om det organiska avfallet får vi inte heller fart på biogasutvecklingen. Vi förhindras alltså att tillgodose en efterfrågan. Om man istället möjliggjorde en ökad mångfald bland producenterna av biogas, skulle det också komma att skynda på utvecklingen. Flera aktörer på biogasmarknaden skulle på sikt ge bättre teknik och lägre priser för slutkunderna. Det skulle också innebära ökad tillgänglighet och innebära en teknik som fler skulle vilja satsa på. Det skulle alla tjäna på ur såväl ett ekonomiskt som miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Njut av försommaren!
Christina

Hållbarhetsintresserade kommunikatörer behövs!

Igår var jag på prisutdelning av priset A Sustainable Plan Award, som sista års studenterna på Berghs School of Communication har instiftat. Det är ett nyinrättat hållbarhetspris för reklambranschen. Priset går till den som på bästa sätt arbetat med hållbarhet ur alla tre perspektiv.

Jag har haft förmånen att sitta i juryn och välja ut finalisterna bland många intressanta bidrag. I juryn har vi varit en blandning av människor, de flesta med reklam- och PR- bakgrund, och så jag med näringslivs- och miljöbakgrund. Jurysammanträdena har inneburit många dynamiska diskussioner bl.a. om vilken roll reklambranschen och kommunikatörer ska spela i hållbarhetsarbetet. Vi var eniga om att vi behöver den här debatten. Kommunikatörer har stor makt. De kommer in i våra liv med sina budskap. Bör de då inte också ta ett ansvar för vad som kommuniceras?

Vi i juryn skrev bl.a. så här i en debattartikel som gick att läsa i Resumé torsdagen den 27 maj.
”Kommunikation påverkar människor. Det är hela poängen. Ändå hävdar många i kommunikationsbranschen att bra reklam speglar samhället, precis som det ser ut just nu. Kommunikation som ifrågasätter normer för familjebildning, utseende eller miljöbilar blir för komplicerad. Men männen och kvinnorna i styrelserummen sitter inte där för att spegla det som händer idag. De sitter där för att deras företag ska funka imorgon.  Om vi ägnar oss åt att bekräfta samhällets normer, kan vi bli duktiga taktiker. Men om vi vill öka kommunikationens betydelse och kalla oss strateger, måste vi se framåt. Vi måste vara mer ifrågasättande, drömmande och idealistiska än dem vi ger råd till.”

Jag delar vår slutsats: Kommunikatörer har, tillsammans med sina kunder, makt. De har makt över det offentliga rummet, över människors TV-soffor och över deras frukostbord. Som kommunikatör gör man därför varje dag ett viktigt val: Ska jag använda makten för att spegla befintliga ideal? Eller ska jag använda den för att göra världen lite bättre?

De nominerade i A Sustainable Plan Award är företag och byråer som har gjort det senare. De har, som riktiga strateger, investerat idag för att tjäna pengar imorgon. Vinnaren är det bidrag som vi i juryn tycker har dragit det allra längst, både från kundens och byråns sida.

Ingen jurymotivering är komplett utan adjektivet ”modig”. För en gångs skull är det faktiskt rätt att använda det. Vem det blev och vilka som satt i juryn med mig kan ni läsa om ni går in på http://sustainableplan.se/the-award-2010/84/. Vi måste debattera hur vi kan få fler hållbarhetskompetenta byråer som strategiskt rådger företag på tröskeln till att kommunicera sitt hållbarhetsarbete Vi behöver fler goda exempel på verkligt hållbarhetsarbete i stället för greenwashing som ett ytligt säljargument.

Ha en bra arbetsvecka!
Christina

En eloge till företagens fordonsavdelningar som tar egna initiativ!

Häromdagen fick jag ett mail från ett företag som ville sälja ett nytt miljöanpassat drivmedel till oss. Det är ofta sådana mail tar vägen om miljöchefen. Man vill att miljöchefen ska vara ”murbräckan” in i företagens andra avdelningar - att det som är miljöanpassat ska få en talesperson in i företaget.
Jag sände då mailet vidare till vår fordonsansvarige, som genast svarade att vi testar det här drivmedlet redan på ett par bilar i Stockholmstrakten. Underbart tänkte jag! Jag blir så glad varje gång jag inser att jag är mer en katalysator än något annat. Vi inom Ragn-Sells har tagit ett stort steg mot ett brett miljöengagemang inom olika enheter. Idag är vår fordonsavdelning enormt miljöorienterad. Deras syn på omvärlden på fordonssidan är uttryckt så här, saxat från vår kommande miljöredovisning: "Ragn-Sells står inför ett teknikskifte på fordonssidan, som inledningsvis kommer att innehålla många alternativ, där inget baseras enbart på fossila bränslen. Om några år kommer det inte längre att vara gångbart att använda fossil diesel som drivmedel i våra fordon. Det gör dels att vi hela tiden följer och utvärderar nya tekniker och dels att vi använder befintliga fordon på ett effektivare sätt, för att snabbare kunna växla över till ny teknik."
De resonerar på egen hand kring scenarios om framtidens drivmedel och hur ska vi förbereda oss för nya krav. Min roll är att vara bollplank och stötta med fakta ibland, helt fantastiskt. I takt med att miljökunskaperna ökar hos flera aktörer i våra företag desto snabbare får vi till stånd en positiv utveckling. Vi miljöchefer kan bli än mer strategiska och komma med inspel som tas upp och drivs av våra kollegor. Det är en spännande och positiv utveckling som jag verkligen välkomnar! En eloge till alla fordonsavdelningar som tar egna initiativ, tillsammans blir vi starka i omställningen mot ett än mer hållbart samhälle!

Ha en bra helg!

Christina

PS. Idag har Ragn-Sells flera fordon i gång som går på alternativa drivmedel. En dualfuelbil, en elhybrid, en etanolbil m.m. Vill ni veta mer kontakta våra fordonsansvariga eller läs mer här. DS

Välkommen till min blogg!

I min bransch händer det mycket som är värt att lyfta. Jag tänker kommentera, informera och debattera saker som händer och berör avfallsbranschen och frågor som har med hållbar utveckling att göra. Frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Så missa inte mina inlägg.

En sak som jag funderat över är begreppet "klimatneutralitet". Varför ska företag vara klimatneutrala, det är ju väldigt svårt att uppnå. Vad det handlar om är att vi vill kompensera för vår belastning, att vi åtminstone vill uppnå balans mellan belastning och positiva åtgärder. Jag tycker att begreppet "klimatkompensation" väl beskriver vad vi är ute efter. Apropå det, visst du förresten att återvinning av ett ton aluminium spar tio ton koldioxid. Vill du se fler positiva effekter med återvinning i det här sammanhanget - titta i vår Klimatnyttoguide.

Kategori:
Stäng
Stäng