Resursbesparing med återvinning

Att återvinna istället för att utvinna nya material sparar våra resurser.

Resursbesparing

Metaller, glas, plast, el-avfall, papper och kartong – allt går att återvinna. Och all återvinning av dessa material gör att allt mindre nytt, jungfrueligt material måste utvinnas.

Metall kan återvinnas om och om igen – hur många gånger som helst. Att bryta ny metall leder oundvikligen till stora deponimassor, eftersom enbart en eller några få hundradelar av allt berg som tas upp blir metall.

Glas kan återvinnas om och om igen. Råvaror som sand, soda och kalk sparas.

Förpackningar av papper och kartong som återvinns spar träd. Ett ton returpapper motsvarar ungefär 14 träd. Papper kan återvinnas ungefär sju gånger innan fibrerna är utslitna. 

Att återvinna plast spar olja. 1 ton plastförpackningar är lika mycket som 1 050 liter eldningsolja, som motsvarar 4 månaders förbrukning för en villa.

Att återvinna el-avfall spar många olika naturresurser. När el-avfallet separeras kan delar som plast, metall och glas återvinnas, liksom metaller som silver och guld. Samtidigt plockas de farliga delarna bort.

Virke, trädgårdsavfall, matavfall, sten och grus – allt kan återvinnas och sparar på så sätt på våra befintliga resurser.

Läs mer om hur vi behandlar olika material och läs också mer om materialen.  

Stäng
Stäng