Klimatnyttan med återvinning

Återvinningsbranschen bidrar stort till minskad klimatpåverkan.

Papper

Materialåtervinning ger stora koldioxidvinster – med ökad återvinning minskar vår påverkan på klimatet. Anledningen är att det går åt mycket mindre energi att återvinna materialen än att utvinna nytt från naturen. Kretslopp leder till klimatnytta.

Exempelvis kan återvinningen av aluminium, bly, nickel och tenn minska klimatpåverkan med 90 procent eller mer, jämfört med om man bryter ny råvara. Vid återvinning av papper minskas klimatpåverkan med 20 procent.

Med vår Klimatnyttoguide kan du enkelt se hur mycket koldioxidutsläpp vi sparar genom att återvinna olika material istället för att utvinna nytt ur naturen.

Kärnan i Ragn-Sells verksamhet är insamling och återvinning av material, som vi sedan säljer som nya råvaror. Med ökad materialåtervinning minskas påverkan på klimatet. Av allt insamlat avfall återvinns drygt 40 procent på Ragn-Sells anläggningar.

Läs mer i vår skrift ”Återvinning – vår väg till ett bättre klimat”.

 

Visste du att…

De totala utsläppen av växthusgaser från avfallssektorn har minskat med 44 procent sedan 1990.
Stäng
Stäng