Energibesparing med återvinning

Att tillverka nya material kan vara mycket energikrävande.

Energibesparing - Återvinning

Att återvinna metaller istället för att bryta nytt, att återvinna papper istället för att hugga ner skog, att återvinna plast istället för att tillverka ny av olja – allt spar energi. Ragn-Sells verksamhet är en del av kretsloppet, och att låta material vandra runt i kretsloppet sparar energi.

Att återvinna aluminium sparar hela 95 procent av den energi som krävs för att tillverka ny metall. Just aluminium är det material som är mest energibesparande att återvinna. Det leder naturligtvis också till en minskad klimatpåverkan. 

Stål är också ett material som leder till stora energibesparingar vid återvinning. Vid återvinning av stål sparas ungefär 75 procent jämfört om man bryter ny råvara.

Att återvinna glas och plast sparar också energi jämfört med att tillverka nytt.  Att återvinna glas sparar 20 procent energi jämfört med när glas tillverkas av ny råvara. Plast är för det mesta tillverkat av olja, och för varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja.

För att tillverka motsvarande ett ton returpapper måste man fälla ungefär 14 träd, transportera dessa och tillverka nytt. Returpapper används med fördel vid massa- och papperstillverkning. Pappersfiber kan återvinnas upp till sju gånger, sedan måste pappret kasseras. Då energiutvinns den istället.

Läs mer om hur vi behandlar olika material.  

 

Stäng
Stäng