Webinarium: Vattnet - vår viktigaste cirkulära resurs

År 2000 antog länderna inom EU det så kallade Ramdirektivet för vatten. Den den 13 maj 2015 arrangerade Ragn-Sells Kretsloppsakademin, tillsammans med Rent Dagvatten  ett morgonwebinarium där vi presenterade direktivets kravbild och lämnade förslag på effektiva metoder.

Föredragshållare

Erik Bick
Rent Dagvatten
erik.bick@rent-dagvatten.se

Gilbert Svensson
Rent Dagvatten
Gilbert.svensson@rent-dagvatten.se


Martin Tengsved

Ragn-Sells AB
martin.tengsved@ragnsells.com

Allmänna frågor

Om du har allmänna frågor om webinarierna kan du kontakta oss på events@ragnsells.com

Stäng
Stäng