Framtidsdagen 22 maj 2015

Vilka möjligheter har ny miljöteknik att nå fram till behoven och var finns morgondagens lösningar.

Den 22 maj sände vi live från Framtidsdagen med flera intressanta föredrag. Nu har du möjligheten att se hela eller delar av förmiddagen i efterhand.

Spellista med samtliga föredrag

Separata klipp från de olika föredragen

Framtid Formas – Innovationer och nya beteenden

Mikael Wiberg – Institutionen för Informatik, Umeå Universitet 

Behandlingsteknik för förorenade jordar

Igor Travar – Ragn-Sells AB

Biologiska lösningar för återanvändning av vatten

Stan Lazarek, TreeWell AB

Ny teknik för rening av tungmetaller ur vatten

Henrik Rundgren, Chromafora

Utvecklingsstöd för innovationer

Martin Svensson, Vinnova

Frågor om Framtidsdagen

Kontakta Isabelle Tolgén, tel 070-927 28 01, framtidsdagen@ragnsells.com

Allmänna frågor

Om du har allmänna frågor om webinarierna kan du kontakta oss på events@ragnsells.com

Stäng
Stäng