Metod

Genom Ragn-Sells KRETSLOPPSAKADEMIN väljer vi att agera på olika sätt och är öppna för att ständigt ompröva vilka metoder som är bäst för att nå ut till de målgrupper vi vill engagera.

Några av de metoder och kanaler vi hittills valt att agera genom;

  • SEMINARIER Forum för kunskapsutbyte och dialog i aktuella frågor
  • RAGNAR SELLBERGS STIFTELSE Bidra till ny kunskap genom forskning och utveckling inom avfalls- och återvinningsområde Ragnar Sellbergs stiftelse.
  • FOU Ragn-Sells bedriver eget forsknings- och utvecklingsarbete och gör det även i olika samarbetsformer för att säkerställa nya arbetsmetoder och tekniska lösningar som främjar nytänkandet och har kommersiell potential
  • MEDLEMSKAP och SAMARBETEN Utmana oss själva att utveckla vår egen verksamhet, och därigenom bidra till idéer, metoder och affärsmodeller som leder omställningen till resurseffektiva kretsloppssamhällen. Till exempel genom vårt medlemskap i Circular Economy 100 och samarbete med Ellen MacArthur Foundation
  • PLATTFORM Via Ragnsells.se samla KRETSLOPPSAKADEMINS aktiviteter, sprida goda exempel, tipsa om nätverk och arrangemang och inbjuda till kontakt
  • ALMEDALEN Lyfta fram viktiga ämnen i Almedalen och delta i olika konferenser och mässor
  • OPINIONSBILDNING debattartiklar
  • REMISSYTTRANDEN bidra till en lagstiftning som stimulerar kretsloppssamhället
Stäng
Stäng