Vår ambition

KRETSLOPPSAKADEMIN är Ragn-Sells kunskapssatsning för att bidra till utvecklingen av tekniska lösningar, affärsmodeller och tankesätt som främjar övergången till ett kretsloppssamhälle.

Med vår erfarenhet och förankring i branschen vill vi bidra till kunskapsutbyte och vara en aktiv part i att utveckla såväl avfalls- och återvinningspolitiken som marknaden.

Vi vill genom att bjuda in vår omvärld också sätta press på Ragn-Sells egen utveckling.

Genom KRETSLOPPSAKADEMINS verksamhet gör vi dialogen till huvudsyfte för att skapa förändring. Det är innehållet i samtalen som blir det viktiga, inte vilken inverkan det kan ha för Ragn-Sells utveckling.

Ragn-Sells är en samhällsaktör. Vi vill bidra till att regelverk och styrmedel banar väg för det hållbara samhället. Ta gärna del av våra förslag som gör den cirkulära ekonomin till vardag!

Därför har vi bildat plattformen KRETSLOPPSAKADEMIN i april 2014.

Vd Helena Karlsson

Ragn-Sells policies och ståndpunkter

Stäng
Stäng