Här kan du se hur mycket du bidrar till klimatnyttan när du återvinner ett material.
Ange antal ton av ett material nedan.

Välj material:
 

0

mil bilkörning på motorväg

Vi har antagit att 1 liter bensin ger 2,35 kg CO2
och att en normal bil förbrukar 0,8 liter/mil.

0

antal mil flygning med en Boeing 737

Vi har antagit att 1 liter flygbränsle ger 2,48 kg CO2
och att en Boeing 737 förbrukar 35,9 liter/mil.

0

33 cl aluminiumburkar

Vi har antagit att återvinna en aluminiumburk 33cl 
motsvarar en besparing på 0,127 kg CO2.
 

 
Stäng
Stäng