Symbol park- och trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Som trädgårdsavfall sorteras:

Löv, jord, blommor, växter, små grenar och kvistar, ris och ogräs.

Här kan du läsa mer om våra tjänster kring organiskt avfall.

Det här händer med avfallet:

Kompostering.

Miljönyttan:

Återvinning.

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng