Träavfall behandlat

Trä – behandlat

Som trä - behandlat sorteras:

Målat, lackat och behandlat trä, trä med spik och beslag. Ej tryckimpregnerat trä, ej isoleringsmaterial, ej trä som förorenats med till exempel gips och betongspill.

Här kan du läsa mer om brännbart avfall.

Det här händer med avfallet:

Transporteras till biobränslepanna för energiutvinning.

Miljönyttan:

Energiutvinning.

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng