Tidningar journaler

Tidningar/journaler

Som tidningar/journaler sorteras:

Dags- och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder- och telekataloger etc.

Ej plast kring tidningar. Ej wellpapp, brunt papper, bärkassar och plastbelagt papper.  

Du hittar mer information om insamling av tidningar på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats.

Du kan läsa mer om papper här.

Det här händer med avfallet:

Pappret används som råvara vid tillverkning av bland annat tidningar och hygienpapper.

Miljönyttan:

Materialåtervinning.  

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng