Spillolja

Spillolja

Som spillolja sorteras:

Hel- och halvsyntetisk olja samt all slags mineraloljor.

Spilloljan får inte innehålla PCB.

Här kan du läsa mer om våra tjänster kring farligt avfall.

Här kan du läsa mer om oljor.

Det här händer med avfallet:

Spilloljan genomgår olika faser för att separera vatten och sediment från oljan. Slutprodukten är en 95 procent ren olja. En del av oljan energiutvinns, en del materialåtervinns.

Miljönyttan:

Materialåtervinning. Energiutvinning.

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng