Småbatterier

Småbatterier

Som småbatterier sorteras:

Lösa batterier, mobiltelefon-, leksaks-, apparatbatterier och knappceller.

Farligt avfall.

Du ska vända dig till din kommun med frågor om hushållsavfall - du hittar din kommun här.

Här kan du läsa mer om våra tjänster kring farligt avfall.

Det här händer med avfallet:

Efter sortering deponeras brunstensbatterierna på en specialdeponi, bly- och nickel- och kadmiumbatterier materialåtervinns och kvicksilverbatterier lagras i avvaktan på beslut om slutförvaring.

Miljönyttan:

Materialåtervinning. Avgiftning av kretsloppet.

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng