Blandat avfall

PTP – Papper, trä och plast

Som PTP - papper, trä och plast sorteras:

Brännbart avfall. Sådant som blir kvar efter annan sortering som papper, trä, plast, böcker och pärmar, kläder, diskborstar, återklistrande kuvert, post-it-lappar och städsopor.  

Ej PVC-plast, armerad plast, kraftig krymp- och sträckplast, isoleringsmaterial, tryckimpregnerat trä, kablar, tyg och mattor, bildäck och slangar, bobiner (styva pappersrullar) och kabeltrummor.

Du ska vända dig till din kommun med frågor om hushållsavfall - du hittar din kommun här.

Du kan läsa mer om brännbart avfall här.

Det här händer med avfallet:

Bränsleråvara vid energiutvinning.

Miljönyttan:

Energiutvinning.

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng