Olje- och bränslefilter

Olje- och bränslefilter

Som olje- och bränslefilter sorteras:

Olje- och bränslefilter.

Undvik att pressa filtrerna!

Du kan läsa mer om våra tjänster kring farligt avfall här.

Det här händer med avfallet:

Filtrerna transporteras till vår ReUseOil-anläggning i Halmstad. Genom en mekanisk process rivs filtrerna sönder och centrifugeras och resterna sortertas. Resultatet blir en hög återvinningsgrad där omhändertagen olja blir ny motorolja, plåten blir nya metallprodukter och filtermaterialet ger värme genom förbränning.

Miljönyttan:

Materialåtervinning. Energiutvinning.

 

 

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng