Ljuskällor

Ljuskällor

Som ljuskällor sorteras:

Hela glödlampor, lågenergilampor och lysrör.

Du kan läsa mer om våra tjänster kring farligt avfall här.

Det här händer med avfallet:

Sortering, upparbetning och slutförvaring av farligt avfall. Material återvinns

Miljönyttan:

Materialåtervinning. Avgiftning av kretsloppet.  

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng