Lågenenergilampor

Kvicksilver- och lågenergilampor

Som kvicksilver- och lågenergilampor sorteras:

Lysrör och lågenergilampor som innehållande kvicksilver. Lysrören och lamporna måste vara hela för att kunna återvinnas.

Farligt avfall.
Du kan läsa mer om våra tjänster kring farligt avfall här.

Det här händer med avfallet:

Vid återvinningen delas lysröret eller lampan upp i metall, glas och fyllning. Metall och glas går till materialåtervinning, fyllningen återanvänds i nya lysrör och lampor.

Miljönyttan:

Materialåtervinning.

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng