Papper

Kontorspapper

Som kontorspapper sorteras:

Antecknings- och kopieringspapper, datalistor, blanketter och formulär med mera.

Ej wellpapp, papperskassar, bruna kuvert, genomfärgat papper, hårda pärmar och mappar. Inte heller post-it-lappar, återklistrade kuvert.

Du kan läsa mer om papper här.

Det här händer med avfallet:

Pappret transporteras till pappersbruk för materialåtervinning, används bland annat till nytillverkning av till exempel hygienpapper.

Miljönyttan:

Materialåtervinning.

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng