Symbol för hushållsavfall

Hushållsavfall till soppåsen

Som hushållsavfall - i soppåsen sorteras:

Det som blir kvar efter sortering, som till exempel matavfall, kladdiga förpackningar och gamla disktrasor.

Ej farligt avfall eller material som kan återvinnas.

Det här händer med avfallet:

Behandling för energiutvinning, tillverkning av biogas.

Miljönyttan:

Energiutvinning.

Stäng
Stäng