Symbol för hushållsavfall

Hushållsavfall - grovavfall

Som hushållsavfall - grovavfall sorteras:

Keramik, porslin, utslitna skor med mera. 

Du ska vända dig till din kommun för frågor om hushållsavfall - du hittar din kommun här.

Du kan läsa mer om våra uppdrag för kommunerna här.

Det här händer med avfallet:

Behandling för energiutvinning och i vissa fall deponering.

Miljönyttan:

Energiutvinning.

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng