Glykolrester

Glykol

Som glykol sorteras:

Etylen- och propylenglykol, omfattar även kylvätska från fordon och fasta anläggningar. Undvik att extra vatten tillförs!

Farligt avfall.
Du kan läsa mer om våra tjänster kring farligt avfall här.

Det här händer med avfallet:

Sortering och behandling för materialåtervinning.

Miljönyttan:

Materialåtervinning.

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng