Glasförpackningar ofärgat

Glasförpackningar – ofärgade

Som ofärgade glas sorteras:

Rengjorda och torra ofärgade flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat.

Undvik främmande föremål som kapsyler och lock.

Ej porslin, fönsterglas, speglar eller kristall.

Du ska vända dig till din kommun med frågor om hushållsavfall - du hittar din kommun här.

När det gäller förpackningar hittar du information på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats.

Det här händer med avfallet:

Efter kvalitetssäkring transporteras glaset till glasbruk eller fabrik för materialåtervinning. Nya glasförpackningar, isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong tillverkas.

Miljönyttan:

Materialåtervinning.

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng