Symbol Farlig avfall

Farligt avfall

Som farligt avfall sorteras:

Avfall med vissa farliga egenskaper, som till exempel giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt. Det handlar material som glykol, spillolja, färg, hushållskemikalier, lysrör, absorbenter (trasor, dukar), bromsvätska, lösningsmedel, småbatterier m.m.
Du kan läsa mer om våra tjänster kring farligt avfall här.

Det här händer med avfallet:

Avfallet destrueras eller återvinns beroende på det farliga avfallets egenskaper. Vissa kemikalier slutförvaras under kontrollerade former. Ragn-Sells har välutbildade kemister som kan hjälpa dig att klassificera avfallet och se till att det hanteras på rätt sätt.

Miljönyttan:

 Materialåtervinning. Avgiftning av kretsloppet.

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng