Elektronik, blandad

Elektronik – diverse små enheter

Som elektronik - diverse små enheter - sorteras:

Enheter som är beroende av elektriska strömmar (sladd) eller elektromagnetiska fält (batteri), som små produkter med sladd och batteri. IT-, telekom- och kontorsutrustning, TV, audio och video. El- och batteridrivna handverktyg. Hushållsapparater. Upp till 40 kg per enhet.
Du kan läsa mer om elektronik här.

Det här händer med avfallet:

En certifierad förbehandlare demonterar och sanerar farligt avfall och specifika komponenter, samt utsortering av återvinningsbara materialslag. Metaller materialåtervinns, plast energiutvinns och farligt avfall omhändertas och behandlas enligt gällande lagar och regler.

Miljönyttan:

Materialåtervinning. Energiutvinning. Avgiftning av kretsloppet.

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng