Deponi utsorterat

Deponiavfall – utsorterat

Som deponiavfall (utsorterat) sorteras:

Restmaterial som inte lämpar sig för vare sig återvinning eller energiutvinning, till exempel betong, kakel, sten, grus och isolering.

Ej farligt avfall eller material med för hög andel organiskt material (max 10 procent).

Det här händer med avfallet:

Trygg deponering på godkända anläggningar.

 

 

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng