Symbol Farlig avfall

Däck

Som däck sorteras:

Hela och rena däck.
Privatpersoner kan lämna sina däck på en gummiverkstad.
Du kan läsa mer om däck här.

Det här händer med avfallet:

Ny råvara vid tillverkning eller används för energiutvinning.

Miljönyttan:

Materialåtervinning. Energiutvinning.

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng