Brännbart avfall

Brännbart avfall

Som brännbart avfall sorteras:

Det som blir kvar efter sortering, som till exempel böcker, pärmar, återklistrade kuvert, post-it-lappar, kläder, diskborstar och städsopor, alltså material som inte lämpar sig för återvinning. Trä och annat material som brinner utan energitillskott.

Ej farligt avfall eller material som kan återvinnas.

Det här händer med avfallet:

Bränsleråvara.

Miljönyttan: 

Energiutvinning.

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng