Metall och skrot

Blandskrot

Som blandskrot sorteras:

Alla fomer av järn- och metallskrot, till exempel klippskrot, fraggskrot, lagerhyllor av metall m.m.

Ej elektronik, metallspån, farligt avfall m.m.

Det här händer med avfallet:

Materialet sorteras. Sammansatta material sönderdelas i fragmenteringsanläggning. Stål och övriga metaller särskiljs och materialåtervinns.

Miljönyttan:

Materialåtervinning.

 

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng