Blandat avfall

Blandat avfall

Som blandat avfall sorteras:

Blandat.

Det här händer med avfallet:

Först sker en grov sortering av det blandade avfallet för att lättare hitta ett slutligt omhändetagande. Brännbart avfall energiutvinns i förbränningsanläggningar.

Miljönyttan:

Energiutvinning. Avgiftning av kretsloppet.

 

Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall och återvinningsstationer.
Kommuner A-Ö

Vill du köpa ett återvunnet material?

Titta här
Stäng
Stäng