Källsorteringsguide

Att sortera avfallet rätt gör det mycket lättare att återvinna det. Här kan du få tips om hur du ska sortera avfallet och lite information om vad som händer med avfallet efter behandling. Vänd dig till din kommun för frågor om hushållsavfall.

Om du har frågor om hushållsavfall ska du vända dig till din kommun. Här hittar du till din kommuns hemsida. Privatpersoner ska sortera ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar. Det som blir kvar hamnar i soppåsen.

För en del avfall, som till exempel förpackningar av olika slag, finns ett producentansvar. Det innebär att det är den som producerat produkten som slängs som ansvarar för avfallet och ska se till att den återvinns. För exempelvis förpackningar och tidningar finns ett företag som heter Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ägs av fyra olika materialbolag. FTI:s uppdrag är att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns. Det är FTI som ansvarar för de återvinningsstationer som finns ute på stan.

Här hittar du Förpacknings- och tidningsinsamlingen och vår sida om regler för avfall.

 

 • Blandat avfall
  Osorterat material som inte är förpackningar. Papper, wellpapp, trä och plast, blandat skrot, textilier, icke brännbart.
 • Symbol blandkabel
  Blandad osorterad kabel med plast- eller gummihölje.
 • Metall och skrot
  Järn- och metallskrot.
 • Blybatterier
  Batteri innehållande bly. Bilbatterier och andra poster av större batterier.
 • Brännbart avfall
  Det som blir kvar efter sortering. Böcker, pärmar, återklistrande kuvert, post-it-lappar, kläder, diskborstar, och städsopor.
 • Deponi utsorterat
  Restmaterial som inte lämpar sig för återvinning eller energiutvinning.
 • Symbol Farlig avfall
  Hela och rena däck.
 • Elektronik, blandad
  Små produkter med sladd och batteri. IT-, telekom- och kontorsutrustning, TV, audio och video. El- och batteridrivna handverktyg. Hushållsapparater.
 • Symbol elektronik vitvaror
  Spisar, minikök, spishällar, ugnar, spisfläkt, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar.
 • Symbol Farlig avfall
  Glykol, spillolja, färg, hushållskemikalier mm. Se även separata informationsrutor om respektive material.
 • Glasförpackningar färgat
  Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat.
 • Glasförpackningar ofärgat
  Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Undvik främmande föremål som kapsyler och lock.
 • Glykolrester
  Etylen- och propylenglykol, omfattar även kylvätska från fordon och fasta anläggningar. Undvik att extra vatten tillförs!
 • Glödlampor

  Vanliga glödlampor.

 • Symbol för hushållsavfall
  Matavfall, kladdiga förpackningar, keramik, porslin, utslitna skor, disktrasor, diskborstar och blöjor.
 • Symbol för hushållsavfall
 • Papper
  Antecknings- och kopieringspapper, datalistor, blanketter och formulär.
 • Lågenenergilampor
 • Ljuskällor
  Hela glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
 • Lysrör
  Lysrör innehållande kvicksilver. Lysrören måste vara hela för att kunna återvinnas.
 • Metallförpackningar
  Rengjorda och torra förpackningar av plåt och aluminium. Konservburkar, aluminiumformar och värmeljushållare. Lock på tuber kan sitta kvar.
 • Olje- och bränslefilter
  Olje- och bränslefilter. Undvik att pressa filtrena!
 • Symbol för pallemballage
  Transportfilm, krympfilm, sträckfilm, bubbelfilm, pallsvep.
 • Pappersförpackningar
  Rengjorda och torra förpackningar utan vågigt mellanskikt. Exempelvis mjölk-, ägg-, juice-, fling- och pizzakartong. Påsar och bärkassar, toa- och hushållsrullar, omslagspapper.
 • Plastförpackningar, hårda och mjuka
  Burkar, dunkar, flaskor, lastpåsar och mindre emballageplast, plastfolie, bärkassar och refillpaket. Ta av korkar och kapsyler.
 • Blandat avfall
  Efter annan sortering, som exempelvis förpackningar och andra rena material, finns böcker, pärmar, kläder, diskborstar, återklistrande kuvert, post-it-lappar och städsopor.
 • Småbatterier
  Lösa batterier, mobiltelefon-, leksaks-, apparatbatterier och knappceller
 • Spillolja
  Hel- och halvsyntetisk olja samt all slags mineraloljor. Spilloljan får inte innehålla PCB.
 • Symbol Aerosoler
  Spray- och färgburkar samt rostlösare (t ex 5-56), limburkar. Bekämpningsmedel ska sorteras separat.
 • Tidningar journaler
  Dags- och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder- och telekataloger.
 • Toner Färgpatroner
  Kassetter och patroner till skrivare samt kopiatorer och faxar. Färgband till skrivmaskiner.
 • Träavfall behandlat

  Målat och lackat trä.

 • Träavfall obehandlat
  Var noga med att skilja på målat, lackat och behandlat trä mot obehandlat trä som rent trä- och skivmaterial. Tryckimpregnerat hanteras som farligt avfall.
 • Symbol park- och trädgårdsavfall
  Löv, jord, blommor, växter, små grenar och kvistar, ris och ogräs.
 • Wellpapp
  Endast wellpapp – med vågigt mellanskikt.
Stäng
Stäng