Transport av avfall

ROAD

För att få transportera avfall krävs att man antingen har sökt tillstånd till transport av avfall eller att man gjort en anmälan om transport av avfall.

Ansökan om tillstånd och anmälan om icke tillståndspliktig avfallstransport prövas av länsstyrelsen.

Vi kan hjälpa dig med utbildning kring transport av farligt avfall. Vi har även utbildade säkerhetsrådgivare för hantering av transport av farligt avfall.

Regler: Miljöbalkens 15:e kapitel, avfallsförordningen (2011:927), Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (2005:3). Regler om transport av farligt gods kan också gälla. 

Stäng
Stäng