Producentansvar

Papper

För vissa typer av avfall finns det ett producentansvar. Det innebär att tillverkare och importörer har ett ansvar för att en viss del av de varor som produceras samlas in, tas omhand och återvinns eller återanvänds.

Producenterna har gått samman i så kallade materialbolag, som organiserar insamling av avfallet. Läs mer om några av dessa på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats.

Idag finns det producentansvar för följande avfall:

  • returpapper
  • förpackningar
  • däck
  • glödlampor och belysningsarmaturer
  • bilar
  • elektriska och elektroniska produkter
  • radioaktiva produkter och ”herrelösa strålkällor”
  • batterier
  • läkemedel

Regler: Miljöbalkens 15:e kapitel, avfallsförordningen (2011:927)
Förordning om producentansvar för bilar, SFS 2007:185
Förordning om producentansvar för däck, SFS 1994:1236
Förordning om producentansvar för förpackningar, SFS 2006:1273
Förordning om producentansvar för returpapper, SFS 1994:1205
Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, SFS 2000:208
Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, SFS 2014:1075
Förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar, SFS 2005:220
Förordningen om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor, SFS 2007:193
Förordning om producentansvar för batterier, SFS 2008:834
Förordning om producentansvar för läkemedel, SFS 2009:103

Stäng
Stäng