Hantering av avfall

Metall i händer

Reglerna kring avfall handlar till största delen om hur avfallet ska hanteras. Det är ”den som innehar” avfallet som ansvarar för att det hanteras på ett godtagbart sätt.

Det finns bland annat generella regler om hur avfall får förvaras och transporteras och det finns till exempel förbud mot bland annat dumpning av avfall. Ofta regleras också industrins skyldighet att ta hand om sitt avfall i samband med tillståndsprövning eller då kommunen utövar tillsyn.

Men det är allas ansvar att ta hand om sitt avfall på ett godtagbart sätt. Och det är förbjudet och straffbart att skräpa ner på allmän plats utomhus.

Ett urval av gällande avfallsrelaterade regler hittar du här.

Stäng
Stäng