Möjligheter till ökad återanvändning utreds

Avfall och återvinning . Regeringen har tillsatt en utredning om möjligheterna att öka återanvändningen av produkter för konsumentmarknaden som är särskilt intressanta ur ett miljöperspektiv. Eventuella hinder i lagstiftningen ska identifieras samt lämpliga styrmedel för att stimulera konsumenter och företag att satsa på handel med begagnade produkter och på reparationer och uppgraderingar av begagnade produkter. Målet är att nå en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi, som begränsar påverkan på miljön. Den 28 februari 2017 ska utredningen senast vara klar.
Stäng
Stäng