Nya regler på avfallsområdet

Avfall .

Nya förordningar har införts på avfallsområdet, bland annat om återvinning av fartyg. Den nya förordningen om fartygsåtervinnig innebär att anläggningar för återvinning av fartyg kan inrättas i Sverige. För att driva en sådan anläggning krävs ett auktoriserande från Naturvårdsverket. Transportstyrelsen kommer att ansvara för delar av tillsynen på området.


Nya miljösanktionsavgifter införs också inom regelverket för producentansvar för elutrustning och de kan exempelvis utfärdas vid utebliven rapportering av insamlat och behandlat avfall. Förtydliganden kring reglerna för hantering av kvicksilveravfall införs också.

Stäng
Stäng