Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan

Miljömål .

Regeringen har fastställt två etappmål för att öka resurshushållningen på avfallsområdet där ett av dem innebär ökad resurshushållning i livsmedelskedjan.

Detta mål innebär att insatser ska vidtas senast år 2018 så att, minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.

Mer om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Stäng
Stäng