Ökad import av avfall till Sverige

Avfall .

Enligt Naturvårdsverkets årliga sammanställning av gränsöverskridande avfallstransporter har importen av avfall till Sverige mer än fördubblats sedan 2009.

Det är statistiken över import av anmälningspliktigt avfall så som hushållsavfall, bygg- och rivningsavfall, träavfall och farligt avfall, som visar på en tydlig ökning. Av det importerade avfallet går mer än 85 % till energiåtervinning.

Norge är det land som exporterar mest avfall till Sverige. Avfallet förbränns och blir fjärrvärme, askan skickas sedan tillbaka till Norge.

Läs mer hos Naturvårdsverket

Stäng
Stäng