Textilinsamlingen ska öka - nu testas nordiskt certifieringssystem

Avfall och återvinning .

Konsumtion och produktion av nya textilier medför stor miljöpåverkan enligt Naturvårdsverket. Genom att återanvända eller materialåtervinna textil kan vi minska miljöpåverkan.

Nu ska det frivilliga certifieringssystemet ”Nordic textile reuse and recycling commitment” testas. Förhoppningen är att systemet ska resultera i en mer seriös och transparent textilinsamling i Norden.

Uppförandekoden som certifieringen bygger på innehåller både miljömässiga och sociala krav, samt krav på transparens och uppföljning.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder projektet som har initierats av Nordiska avfallsgruppen på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I projektet deltar Myrorna, Fretex, H&M Norge och UFF Danmark.

Stäng
Stäng