Statlig utredning om insamlingsansvaret för förpackningar

Avfall och återvinning .

Regeringen vill förenkla för hushållen att lämna ifrån sig sitt förpackningsavfall och returpapper samtidigt som den miljömässiga behandlingen av avfallet ska öka. Insamlingsansvaret är idag delat mellan kommunerna och producenterna men nu ska kommunerna få utökat ansvar för insamlingen enligt ett pressmeddelande på regeringskansliets hemsida. Därför har en utredning tillsatts av hur ansvaret för insamling av förpackningsavfall ska flyttas från producenterna till kommunerna.

Utredaren ska

  • lämna förslag på hur en sådan ansvarsförändring ska fungera i alla delar och hur en övergångslösning ska utformas,
  • lämna författningsförslag om hur ansvarsförändringen ska regleras i alla delar inklusive hur övergångsbestämmelser ska utformas, samt
  • lämna en beskrivning av förslagens konsekvenser..

Utredningen ska vara klar den 31 mars 2016.

Stäng
Stäng