Nya regler för avfallsklassning

avfallsklassning 1357/2014.

Från den 1 juni 2015 gäller nya regler och kriterier för klassificering av avfall som farligt respektive icke farligt avfall. Detta styrs av förordningen 1357/2014 som ersätter bilaga III i avfallsförordningen och får direktverkande effekt i alla EU-länder. De avfall som berörs är framförallt de avfallskoder (EWC) med dubbla ingångar i avfallsförordningen. Några exempel på avfall som berörs är; förorenade massor, bottenaskor och slagger.

Tidigare vägledningsdokument för förorenade massor (Avfall Sverige rapport 2007:01) och askor (Avfall Sverige rapport 2005:01) är i nuläget inte uppdaterade till de nya reglerna. Vad gäller den farliga egenskapen HP14, ekotoxicitet, har harmoniserade kriterier ännu inte fastställts av EU. Fram tills att harmoniserade kriterier fastställs på EU-nivå gäller nationella kriterier för HP14.

Se Klassning av farligt avfall – detta är farligt avfall (Naturvårdsverket)

Stäng
Stäng